Onsdag 23/9 skal alle offentlige sites opfylde kravene til webtilgængelighed. Men hvad gør du, hvis du alligevel ikke når det?

Onsdag den 23/9 har de sidste par år været den endelige dato for at alle offentlige sites i Danmark skal opfylde Lov om Webtilgængelighed.

Men for mange er datoen alligevel kommet som en tyv om natten – den har langsomt sneget sig ind på os alle og står nu truende foran os.

Så hvad gør du, hvis dit site ikke er tilgængeligt endnu – og heller ikke er klar den 23/9?

Du skal gøre 3 ting så hurtigt som muligt:

  1. Få et tilgængelighedstjek af jeres hjemmeside
  2. Lav en plan for rettelser
  3. Opdatér jeres Tilgængelighedserklæring

1. Få et tilgængelighedstjek

Du har ingen anelse om, hvor godt – eller skidt – det står til med din hjemmeside, hvis ikke du har gennemgået din hjemmeside og holdt siderne, designet og koden op imod de krav, der stilles i tilgængelighedskravene WCAG 2.1.

Du kan sagtens selv gennemgå sitet eller selv bruge værktøjer til at scanne dit site.(Digitaliseringsstyrelsen, som har ansvaret for at offentlige sites overholder kravene, har sagt god for, at du selv gør det).

Men du kan også bede os om at analysere jeres hjemmeside.

Analysen bør vise alle fejlene og give konkrete forslag til rettelser.

2. Lav en plan for WCAG-rettelser

På baggrund af tilgængelighedsanalysen skal I få lagt en plan for, hvordan jeres hjemmeside hurtigst muligt kan overholde de mange krav i WCAG 2.1.

Det skal ske ASAP i samarbejde med enten jeres IT/Udvkilingsafdeling eller jeres eksterne IT-partner.

Og det kan kun gå for langsomt! I forvejen er det ikke kosher, at hjemmesiden ikke opfylder tilgængelighedskravene, men hvis I ikke engang har en plan for, hvordan I kommer til at opfylde kravene, så falder der brænde ned.

3. Opdater jeres tilgængelighedserklæring

Alle offentlige sites SKAL udfylde en Tilgængelighedserklæring senest den 23/9 2020. I denne erklæring skal man oplyse, om hjemmesiden opfylder kravene 100%, sådan næsten eller slet ikke.

Hvis man nu er “Sådan næsten” eller “Slet ikke”, så er det essentielt, at man i sin erklæring tydeligt skriver, hvordan man vil tilpasse hjemmesiden og ikke mindst hvornår man forventer, at rettelserne er gennemført. Og det skal være i nær fremtid. At satse på et helt nyt design i 2022 går ikke.

Det er for øvrigt også her, at man kan fortælle, at man på grund af et uforholdsmæssigt stort ressourceforbrug vælger IKKE at rette noget. Det kan f.eks. gøre sig gældende for ikke tilgængelige PDF’er med meget lidt trafik. (P.S. Den gælder dog ikke fremover, når der publiceres PDF’er – de SKAL være tilgængelige!)

Brug for lidt ro? Ring til Bo.