Du har store ambitioner og konkrete planer for at opnå dem. Men du ved, at chefen altid bliver lidt træt, når du beder om penge til noget nyt. Kender du det? Få hjælp her. 

Du har store ambitioner og konkrete planer for at opnå dem. Men du ved, at chefen altid bliver lidt træt, når du beder om penge til noget nyt. Kender du det? Få hjælp her. 

Digital markedsføring kræver i stadig højere grad at man ikke bare investerer sine egne ressourcer, men også at man lægger annoncekroner i sin indsats. Det betyder at du som f.eks. digital marketingansvarlig eller social media manager løbende bør afstemme forventninger om budget og forbrug med den der sidder på pengekassen. 

Der er grundlæggende to situationer, som giver anledning til at øge marketingbudgettet:

  1. Det vi gør nu giver gode resultater. Med et øget budget kan vi opskalere og øge effekten.
  2. Vores nuværende indsats giver ikke de resultater vi havde forventet. For at opnå de ønskede resultater skal vi gøre noget andet og sandsynligvis bruge flere penge.

Men uanset hvilken af de to der er baggrund for din henvendelse til chefen om at du skal bruge flere penge, skal du også have en række andre argumenter på plads.

Forretningens mål er også dit mål

Hvis du skal gøre dig forhåbninger om at få penge at arbejde med på digitale og sociale medier, er det vigtigt at den investering, din chef gør i dit arbejde, faktisk bidrager til forretningen. 

Du er derfor nødt til at sætte nogle mål, som betyder noget. Uanset hvor du arbejder, er der et formål med virksomhedens eller organisationens tilstedeværelse i denne verden. Det skal du understøtte med jeres tilstedeværelse på digitale og sociale medier. Find frem til det overordnede forretningsmål, og find derefter ud af hvordan du kan bidrage til organisationens succes, enten direkte eller indirekte. 

Bløde mål er også værdifulde

Hvis du arbejder et sted hvor I ikke sælger produkter, er det vigtigt at du alligevel værdisætter dine mål. Et nyt medlem af en forening har en værdi. En deltager i et event, din interesseorganisation inviterer til, har en værdi. Din synlighed i målgruppen har en værdi, hvis du skal brande din … . 

Find frem til værdien af dine bløde mål, så du kan bruge målepunkter, der rent faktisk viser effekten af din indsats. Det kan f.eks. være rækkevidde (i den rigtige målgruppe), som betyder noget for dig og din arbejdsgiver. Det kan også være interaktionsraten, eller at målgruppen ser en hvis procentdel af din video. 

Udregn din ROAS

Vi kommer ikke udenom de smarte forkortelser. Du har måske allerede hørt om dem. Den vigtigste når vi taler om effekt af annoncering på digitale og sociale medier er ikke nødvendigvis ROI – return on investment – men ROI’ens cool fætter ROAS – return on advertizing spend. Det skyldes at ROAS i mange tilfælde er lettere at sammenligne, da det er meget tydeligt, hvilke omkostninger der indgår i udregningen; direkte omkostninger til annoncering. 

Når vi taler om ROI er det ofte forskelligt hvilke parametre man tager med i udregningen, og hvordan man værdisætter. Hvis du har en ekstern grafiker eller designer til at udarbejde dit annoncemateriale får du en faktura, hvor du nemt kan se hvad det har kostet. Men hvis det er din kollega i den kreative afdeling, der har lavet dine grafiker, kan det være sværere at få med i beregningen, og dermed bliver din ROI hurtigt baseret på usikre værdier. 

ROAS giver dig et helt tydeligt billede af effekten af hver eneste krone du bruger på annoncering. I dette eksempel (link til caseartikel), hvor vi hjalp en karateklub med at skaffe nye medlemmer, brugte klubben kr. 5.000 på annoncering på sociale medier. De fik 112 leads, hvoraf 62 blev til nye medlemmer. Et medlem betaler kr. 1.800 i kontingent for en sæson, så i dette tilfælde har vi et realiseret ROAS på 2.200 %. Med andre ord; hver krone, der er brugt på annoncering, er blevet til kr. 22 i omsætning. Karateklubben ved at hvert medlem har en gennemsnitlig “levetid” på 4 sæsoner, og kan derfor med god grund skrue forventningen op til at ROAS til slut bliver hele 8.800 %. 

Hvis dit ROAS er positivt, er det en god anledning til at gå til chefen og bede om flere penge til at opskalere indsatsen – hvis du vel at mærke tror på at der er mere omsætning at hente, enten i dine nuværende målgrupper eller ved at udvide målgrupperne. 

Er dit ROAS derimod negativt, er det værd at overveje om din annonceringsindsats er skruet rigtigt sammen. 

Hold chefen inde i loopet

Når du har fået styr på dine mål og dit afkast på annonceringen, er det vigtigt at afrapportere disse og andre relevante parametre løbende. Kunsten er at finde den rette balance i afrapporteringen; der må ikke være for meget og det må ikke blive for teknisk, men der skal også være substans nok til at det er brugbart. Det vil ofte betyde at det er nødvendigt at kommentere på tallene.

Sørg for at have et fast rapportformat, som giver de informationer, ledelsen har behov for, og som giver mulighed for at sammenligne perioder. Ved at præsentere dine tal for ledelsen med faste intervaller, sikrer du at der er opmærksomhed på din indsats. Hvis der er særlige udsving i tallene – hvadenten det er positivt eller negativt – bør du kommentere på dem og redegøre for hvorfor. Det kan være alt fra sæsonudsving til ændringer i annoncebudgettet. 

Men det er ikke kun ledelsen, der skal orienteres. Det kan også være en stor fordel at gøre tallene synlige for både dig selv og andre kolleger, som har med indsatsen at gøre. Klassikeren, som er en klassiker af en årsag, er et dashboard på væggen i afdelingen, så alle kan følge med i udviklingen. På den måde er der fuld synlighed og du demonstrerer tydeligt hvilken forskel indsatsen på sociale medier gør for forretningen, fordi du har valgt de rigtige målepunkter. 

Budgetlægningen er sikkert allerede i gang

I de fleste virksomheder og organisationer lægges budgettet sidst på året, og din chef er sandsynligvis allerede i gang med at forhandle med de andre chefer. Det er derfor nu du skal have sat tal på og få ressourcer og ambitioner til at matche.