Produkter

Tilfredshedsundersøgelse

Vores tilfredshedsundersøgelse er dit værktøj til at beslutte hvilke indsatsområder du får mest ud af at prioritere i din organisation eller på dit website
produkt|

Er dine brugere tilfredse? Hvordan sørger du for, at de bliver loyale brugere der giver gode besøg på dit website?

En tilfredshedsundersøgelse hjælper dig med at identificere de parametre, der skaber den højeste loyalitet hos dine brugere.

En tilfredshedsundersøgelse er et værktøj, som hjælper dig med at beslutte hvilke indsatsområder du får mest ud af at prioritere i din organisation eller på dit website.

Vi sammensætter en skræddersyet tilfredshedsundersøgelse der analyserer din målgruppes tilfredshed og loyalitet. Vi gennemfører analysen og præsenterer resultaterne for dig.

Tilfredshedsundersøgelsen indeholder

 • Opstartsmøde
 • Skræddersyet spørgeskema og analysemodel
 • Opsætning af spørgeskemaIndsamling af data
 • Analyse
 • Præsentation af resultater
 • Anerkendt kvantitativ analysemetode og model med høj validitet

Tilfredshedsundersøgelsen sikrer

 • Indblik i hvilken målgruppe du når i dag
 • Kendskab til målgruppens vurdering af sitet eller din organisation
 • Vurdering af hvilke fokusområder du får mest ud af at prioritere
 • Identificering af effekten af dine prioriteter

Output

 • Afrapportering med indsigter om din nuværende målgruppe
 • Identifikation af de vigtigste indsatsområder for at sikre tilfredshed og loyalitet hos din målgruppe
 • Konkrete anbefalinger til planlægning og prioritering af indsatser på strategisk niveau

Skal jeg kontakte dig?