Produkter

Hosting af websites på vores private cloud

Vi leverer hosting, drift og support til en lang række kunder på et dedikeret miljø
produkt|

Vil du vide mere?

Copenhagen
css billede
Partner
+45 7220 0101 (Arbejde)
+45 2222 9042 (Mobil)

Peytz & Co leverer hosting, drift og support til en lang række kunder på et dedikeret miljø. Vores højt specialiserede driftsafdeling står for etablering, vedligehold, opdatering og administration af vores test- og driftsmiljøer. Vi anvender vores egne servere og har dermed fuld kontrol over belastningen på vores hardware og netværk. Data og systemer er placeret i Danmark, hvilket giver den største sikkerhed og de hurtigste svartider til kunder i Norden. 

Hele vores miljø er virtualiseret og sikret, så hvis en given fysisk server falder ud, vil de virtuelle maskiner på den aktuelle server automatisk flyde over til en af de andre maskiner, mens den defekte maskine bliver repareret. Vi foretager løbende sikkerhedsopdateringer, og for at garantere sikkerheden udfører et eksternt firma periodiske tests.

Vores private cloud

Driftsmiljøet er konstrueret som en privat cloud, hvor vi hoster adskillige WordPress og Drupal sites, hvilket gør det muligt for os at skalere mængden af ressourcer op efter behov. Vi tilstræber altid at have en overkapacitet på 50%, således at vi er forberedte på store udsving i trafik – og kan reagere, hvis behovet opstår. Vi anvender 3 forskellige internetudbydere og sikrer dermed, at der er forbindelse fra hostingmiljøet og ud i verden, selv ved udfald hos en internetleverandør. Et delt driftsmiljø sparer på behovet til hardware og strøm, hvilket igen reducerer den negative effekt på miljøet.

Vores overvågning på alle services notificerer via SMS driftsvagten, som døgnet rundt står klar til straks at påbegynde udbedring af kritiske fejl. I dagtimerne er vores supportafdeling klar ved telefonerne til at modtage henvendelser omkring fejl, ønsker eller spørgsmål til løsningen. Vi foretager natlige backups, så vi kan genetablere løsningen i tilfælde af katastrofe eller datakorruption. Vi bibeholder backups for hver nat en måned tilbage i tiden og en for hver måned 6 måneder tilbage i tiden. Datakorruption eller databaseudfald, der medfører tab af data for den givne dag for udfaldet, kan således genskabes fra den natlige backup, og i værste fald mistes kun data tilføjet på dagen for korruptionen. Dette er dog meget sjældent nødvendigt, oftest er det muligt at udbedre problemstillingerne på andre måder.

Peytz & Co sikrer driftsmiljøet med en række standardiserede procedurer. Alle ændringer i driftsmiljøet sker via fuldt automatiserede deployments for at undgå manuelle fejl. Vi tilbyder altid kunden at få en kopi af den kode og data, der ligger bag løsningen. Dette kan kunden efterspørge med en uges varsel. På samme måde understøttes en evt. flytning, og Peytz & Co vil i forbindelse hermed levere de data, kundens nye leverandør måtte have behov for. Peytz & Co kan evt. stille infrastruktur til rådighed til dette formål. Data leveres i de åbne formater, som Peytz & Co anvender.

Hosting kunders pagespeed, før og efter de er overgået til vores private cloud

 

Pagespeed (1).png

Tekniske detaljer

  • Vores hosting er lokaliseret i et dansk hostingcenter, som bruger revisionsstandarden ISAE 3402 type II med referenceramme i ISO 27001, som bygger på sikkerhed i driftscentre og driftsprocesser. Hvert år reviderer PWC, at standarden bliver overholdt.
  • Man er en del af et fuldt redundant miljø, lige fra servere til strøm og netværk.
  • Hovedparten af vores virtuelle servere er baseret på nyeste Ubuntu LTS, og derved sikrer vi, at vi har de nyeste stabile pakker.
  • Vi bruger Ansible til al deployment af kode såvel som konfiguration af alle servere. Dette gør deployment og skalering af nye servere hurtigt og sikkert.
  • Al backup af både data og filer foretages til et fysisk separat hostingcenter som en yderligere sikring af kundens data.
  • Vi versionsstyrer al kode for at sikre, at vi kan genetablere ved katastrofe eller datakorruption.
  • Alle vores Drupal-installationer bliver opgraderet med minor releases hver 3. uge.
  • Peytz & Co bruger ISO27001 som referenceramme omkring IT-sikkerhed. 
 

[i can call you]

Ta' fat i mig!

css billede
Partner
Tlf:72200101

Skal jeg kontakte dig?