Vi har prøvet det før. Faktisk mange gange før gennem de seneste 15 år. Derfor ved vi, at en god proces begynder med det, vi ikke ved.

Lige dér begynder den effektive digitale strategi. Dér begynder den brugervenlige resultatorienterede løsning. Dér begynder vi at gøre en forskel.

15

Års erfaring

+350

Aktive kunder

+100

Digitale specialister

Vi vælger den bedste proces-model til opgaven og følger den. Vi afsøger, indhenter viden, analyserer og verificerer før vi går videre. Så udvikler vi de første koncepter og tester ideerne af på levende mennesker. Så gentager vi det hele igen.

Vi arbejder enkelt her i begyndelsen, hvor usikkerheden er stor.

Gennemprøvede processer

Alle vore processer er strukturerede og gennemprøvede. De sikrer, at du kommer fra A til Z uden at glemme noget undervejs. Og vores erfarne teams sætter samtidig en ære i at være fleksible, agere hurtigt og sadle om, når det giver mening.

Efterhånden bliver usikkerheden mindre og mere komplekse metoder kan komme i spil. Men vi vender altid tilbage og spørger målgruppen, hver gang det giver mening. Vi har metoder til at få svar fra dag til dag og dermed skære uger af usikkerheden.

Sådan udvikler vi UX, dernæst design – og til sidst en prototype. Så tester vi igen.

Researchen giver os klarhed, konceptet giver os retning, prototypen giver os fokus og de mange test giver os sikkerhed. Så er vi klar til at kode.

Resultater præsenteres hver 14. dag eller oftere

Digitale projekter er aldrig lineære, derfor udvikler vi aldrig i vandfaldsmodeller og altid agilt. Det betyder, at vi sammen prioriterer hvad der er vigtigst, hvorefter vi udvikler det i et såkaldt sprint på 14 dage eller kortere. Efter hvert sprint får du så et produkt at forholde dig til. Du vurderer resultatet og vi bliver enige om, hvad der har højest prioritet i det næste sprint. Og så videre.
Du står aldrig alene med beslutningerne i denne proces. Vi har ikke bare erfaring med, men også holdninger til, vores arbejde og vi kan slet ikke lade være med at udfordre dig (medmindre du udtrykkeligt beder os om det.)

Vi arbejder i Scrum på store opgaver og Kanban eller tilpasset Scrum på mindre.

Ugentligt overblik og løbende kommunikation

 

Alle udviklingsprojekter følger faste processer for kommunikation mellem dig og vores konsulenter. Her er projektlederen dit faste kontaktpunkt. Direkte kontakt mellem dig og de involverede konsulenter er muligt, mens projektet kører. Derefter taler du videre med projektlederen.

Vi tager budget og deadline alvorligt og projektlederen sender hver uge en overordnet status på tidsplan, budget og ressourcer med tilhørende let gennemskuelige trafiklys-farver.

Al anden kommunikation går via systemet Basecamp, som samler al dialog i overskuelige tickets. Sådan ved du altid hvor projektet er henne, kender eventuelle risici og har overblik over de enkelte opgaver, deres prioritering og status.

Internt kommunikerer vores konsulenter i ticketsystemet Jira – et stærkt, struktureret og internationalt anerkendt system til at samarbejde om opgaver.

Forskellige samarbejdsformer til forskellige behov

Uanset om du ønsker et explorativt projekt hvor vi sammen finder de mest givtige løsninger, eller om du ønsker en fast ramme for enten budgettet eller resultatet, har vi projektmodeller, der passer til.

Full-service

Peytz & Co er full-service. Det betyder, at vi kan hjælpe med hele processen fra idé til daglig drift. At vi aldrig foreslår noget, der ikke kan udvikles – og at vi aldrig udvikler noget, der ikke følger kundens strategi.

Vi har projektmodeller til alle typer projekter. Til explorative projekter, hvor vi sammen finder de mest givtige løsninger. Til projekter med et fast budget. Og til projekter der har fokus på et bestemt resultat.

Vores erfarne Projektledere hjælper med at udvælge den bedste model til udvikling af fx

  • digital strategi
  • koncepter
  • brugeranalyser
  • UX
  • design sprints
  • grafisk design
  • websites
  • mail-løsninger
  • special-applikationer

Lanceringen af det nye tv2fyn.dk har i måneder kørt så snorlige efter planen, at tyske ingeniører ville bryde grædende sammen af glæde.

Esben Serup, Direktør for TV 2 Fyn

Standardprocesser til standardopgaver

Når økonomien eller tidsplanen er stram, tilbyder vi lige så stramme standardprocesser, som stadig er agile, som indenfor en fast ramme sikrer, at forløbet gennemføres så hurtigt og effektivt som muligt, og som stadig sikrer, at intet bliver glemt undervejs. Det kan fx være udvikling af websites, et Google Design Sprint forløb eller en SEO gennemgang.

Standardprocesser har en fast pris og et garanteret udbytte til en aftalt dato Alle møder aftales inden projektstart og leverancen indeholder præcist det aftalte.

Vi står på mål for hele løsningen

Vi tilbyder application management, driftsleverancer med faste processer for løbende opdatering af software, som sikrer at du kan teste opdateringer af moduler og plugins før vi lægger dem live – kritiske sikkerhedsopdateringer undtaget. Vi står altså på mål for at hele løsningen svarer og fungerer, og ikke blot at der er strøm til serveren. Læs mere om vores hosting.

Når løsningen er i drift foregår indmeldelse af løbende mindre opgaver let, hurtigt og struktureret i Basecamp. Hasteopgaver indmeldes telefonisk til vores support på 72 200 112.

Alle løsninger overvåges 24/7/365 af vores egne DevOps.

Dedikeret team til service og support

Vores eget service- og support team er tilgængeligt på alle kanaler indenfor normal arbejdstid.

Døgn-telefonvagt tilbydes ved særligt kritiske løsninger.

 

Kontakt os