Facebook er stadig det største sociale medie, men der er en række andre, der udfordrer den gamle dame på toppen. Det viser den store analyse, Peytz og Co har gennemført om danske virksomheder og organisationers brug af sociale medier.

Den store undersøgelse, der blevet gennemført i efteråret og vinteren 2018, peger ikke overraskende på Facebook som det største sociale medie. Alle respondenterne (eller rettere 98%) i undersøgelsen bruger Facebook – og så godt som alle angiver, at Facebook er et meget vigtigt medie for dem.

Men de danske virksomheder og organisationer har også sat fokus på en del andre veletablerede sociale medier: Instagram, YouTube og LinkedIn ser ud til at blive de nye darlings i 2019. Omkring en tredjedel af alle adspurgte vil satse væsentlig mere på disse 3 kanaler i 2019. Alle tre kanaler har udvidede annoncemuligheder, hvilket gør, at de dermed alle har potentiale til at matche Facebook.

Især er det spændende, at YouTube efter nogle års tilløb er ved at blive en fast del af danske virksomheders sociale palette. Med hensyn til LinkedIn bruger mange dog primært kanalen til at rekruttere nye medarbejdere, hvilket ikke giver dem den fulde udnyttelse af kanalen.

Mismatch mellem ambitioner og investeringer

Den mindste af de større sociale platforme, Twitter, får ikke meget opmærksomhed fra danske virksomheder eller offentlige myndigheder. Til gengæld er Twitter NGO’ernes kæledægge.

På den pudsige side kan man se, at virksomheder og organisationer slet ikke satser på en af de kanaler, danskerne bruger mere og mere, nemlig Snapchat. Måske det skyldes det enkle faktum, at det eneste kendskab til Snapchat, vi i kommunikations- og marketingsafdelingerne har, stammer fra vores børn!

Undersøgelsen viser, at der er masser af ambitioner og udfordringer for 2019 i kommunikations- og marketingsafdelingerne. Men det er og tydeligt, at ambitionerne ikke nødvendigvis står mål med investeringerne. Kun lidt over halvdelen har planer om at udvide deres sociale medier-ressourcer eller øge deres annoncebudgetter væsentligt.

Det bliver spændende at se, hvordan ambitionerne kombineres med ressourcerne i 2019. Der er i hvert både vilje og potentiale nok til, at de sociale medier stadig kan bruges effektivt til branding, kommunikation eller salg.

Danskernes brug af sociale medier udvikler sig konstant. Nye platforme kommer til og de etablerede udfordres. Derfor er det vigtigt, at danske virksomheder og organisationer holder sig opdaterede på og forholder sig til udviklingen, så de forretningsmæssigt kan få mest muligt ud af deres indsatser og kampagner.

Hvis du har brug inspiration til dit arbejde med de sociale medier, kan du downloade vores rapport.

Tal med eksperten

Og har du brug for anden hjælp med vedrørende sociale medier, så er du altid velkommen til at kontakte Simon Kragballe Rasmussen.