“Designet skal hænge sammen - og være vidt forskelligt for hvert site”

De var blevet trætte inde på Det Danske Filminstitut. Deres forskellige sites med forskelligt indhold var bygget i forskellige systemer og havde hvert deres design. Det gjorde det ikke bare besværligt at vedligeholde hjemmesiderne, det svækkede også brandingen af dansk film.

Noget måtte gøres. Og beslutningen var let: Ikke alene besluttede de sig for at få “One platform to rule them all” – en platform, der effektivt kan styre samtlige deres hjemmesider. De besluttede sig også for at udvikle et sammenhængende design, der brander virksomheden effektivt – og samtidig giver plads til mange forskellige udtryk.

Budgettet og de tekniske specifikationer lå klart fra dag ét, men det kreativ udtryk var åben for fri leg – i en fast økonomisk ramme. Den udfordring tog vi imod.

Processen har været sjov, effektiv og lærerig. Alle interessenter er blevet hørt og føler ejerskab til projektet.

Kåre Moll Christiansen, Digital Manager

Vi tog den store tur sammen. Begyndte med at afdække behovene hos 200 medarbejdere i otte effektive workshops. Deltagerne klippe-klistrede udkast til den nye hjemmeside med saks og limstift, og vi sørgede for at afgrænse rammerne så meget, at resultatet rent faktisk hang sammen på tværs og ønskerne ikke voksede ind i himlen.

Nu kendte vi organisationen behov. Så skulle vi ‘bare’ udvikle et design, der lever op til DFI’s ikoniske stil. Og som fungerer i seks forskellige universer og flere subsites, der fokuserer på hvert deres område, lige fra den blomstrende finkultur til den tørreste mediestøtte.

Løsningen blev et design-system, der gennem brug af variationer i farver, typografi og layout på en gang kan understøtte de meget forskelligartede brugere og indholdstyper, og samtidig binde de overordnede universer sammen så DFI står som den tydelige afsender.

Det er lykkedes af få vores stærke design ført over i den digitale verden. Og det er lykkedes at give det mange forskellige udtryk uden at svække den ensartede branding.

Kåre Moll Christiansen, Digital Manager

Det nye design er nu ved at blive implementeret i en fælles Drupal platform, ud fra de samme principper, som TV 2 Regionernes løsning er bygget på.