I sommer trådte den nye lov om markedsføring i kraft og i maj 2018 slår EU’s nye persondataforordning igennem. Begge dele får (nok stor) betydning for dit arbejde med kundedata og kundedialog, herunder permissions.

For de fleste hænger den gode digitale forretning tæt sammen med indsamling, vedligeholdelse og brugen af permissions.

Uden de rigtige permissions har man som virksomhed svært ved at komme i en konstruktiv dialog med ens potentielle kunder.

På hver sin måde får den nye markedsføringslov, som trådte i kraft 1/7 2017, og EU’s nye persondataforordning, som træder i kraft den 26. maj 2018, stor betydning for dit daglige arbejde med kundedata og permissions.

Det lægges fremover endnu mere vægt på, at virksomhederne indsamler og håndterer permissions korrekt.

Den nye markedsføringslov er ikke så forskellig fra den tidligere; man må stadig ikke sende digital kommunikation uden et forudgående samtykke fra kunden, man må ikke vildlede, og man skal tage sig rigtig godt af børn og unge.

Nye mail-muligheder

Men der er dog åbning i den nye lov:

Nu kan en erhvervsdrivende (altså dig) sende en uopfordret mail til en eksisterende kunde om egne og tilsvarende produkter, som kunden tidligere har købt.

Det kan f.eks. være, at du har solgt et køleskab og nu sender en mail om andre køkkenprodukter, eller at du har haft en kunde på kursus om SEO og nu vil tilbyde et kursus i WordPress.
Du skal dog ALTID fortælle kunden, at vedkommende kan frabede sig sådanne henvendelser. Når denne afmelding er givet, så er den definitiv, det vil sige, at man fremover ikke må kontakte vedkommende digitalt uanset kundeforhold.

Dette vil fremover stille skrappere krav til, hvordan I håndterer jeres permissions og sikrer, at de reelt fjernes fra listerne.

Når EU’s persondatafordningen træder i kraft i maj 2018, vil kravet om at blive slettet blive yderligere forstærket. Her introduceres ”the right to be forgotten”.

Det vil sige, at mailmodtagere, der beder om at blive slettet fra en mailliste, ikke blot skal inaktiveres på en liste, men helt skal slettes fra listen. Samtidig skal al historik, der er forbundet med den pågældende modtager, slettes.

Dette indebærer, at håndteringen af permissions i stigende grad handler om datastruktur og adgang til databasen på mere end bare et ”filtreringsniveau”.

Skal bruge data inden 6 måneder

EU’s persondatafordning stiller desuden også andre nye, skærpede krav til de permissions, du indsamler og bruger.

Du må f.eks. ikke indsamle personhenførbare data, hvis ikke du ved, hvad de skal bruges til, og hvis ikke de bruges indenfor 6 måneder.

Det betyder f.eks., at hvis du indsamler geografiske data, så skal du have besluttet, at du f.eks. vil udsende nyhedsbreve med tilbud fra den lokale farvehandler.

Men hvis ikke dette er sat i gang højst seks måneder efter, at du har indsamlet data, skal disse slettes – og så må du starte forfra.

Persondataforordningen kræver også, at du til enhver tid skal kunne fortælle datatilsynet, hvordan du beskytter de data, der er personhenførebare, samt hvilke kolleger i din virksomhed, der har ret til at se disse.

Tjeklisten

  • Hvis du skal forberede dig på de nye permissionstilstande, kan du med fordel bruge denne tjekliste:
  • Hvor mange forskellige permissions har du?
  • Hvor mange bør du have for at dække dine forretningsbehov?
  • Hvad giver dine permissions dig tilladelse?
  • Hvordan indsamler du dine permissions?
  • Hvordan ”gemmer” du dine permissions?
  • Hvordan kan I slette permissions?
  • Hvordan beskytter I jeres permissions?
  • Hvem har adgang til data?
  • Hvis I har en ekstern partner til at håndtere dette, skal I stille de samme spørgsmål til partneren…

Grundlæggende handler det om at få styr på det ”permissionrod”, som vi ofte har alle sammen.

Har du brug for hjælp?

Hvis du har brug for hjælp til at gennemskue dine permissions og de udfordringer, du måske står overfor snart, tilbyder Peytz & Co et permission-tjek. Her får du en rapport over dine permissions, hvad de dækker (og ikke dækker) samt forslag til to dos så du overholder både den nye markedsføringlov og EU’s persondataforordning, når den træder i kraft til maj 2018.

Kontakt:
Partner Claus Sølvsteen, cs@peytz.dk, 2222 9042
Salgschef Christian Hjorth, chh@peytz.dk, 2710 9260
Kontaktdirektør Bo Mikael, bm@peytz.dk, 2890 1992